Vacatures

Scholengemeenschap Reigersbos is een school voor openbaar voortgezet onderwijs in Amsterdam Zuidoost. De school biedt met 90 medewerkers eigentijds en kwalitatief hoogwaardig onderwijs op de niveaus vmbo-k, vmbo-tl, havo en vwo aan 800 leerlingen. SGR is een sportactieve en gecertificeerde TTO-school die tweetalig onderwijs biedt op havo- en vwo-niveau. 

SGR is op zoek naar een RECTOR


Wilt u de tekst van de onderstaande vacature downloaden, klik dan hier.


WAT VOOR IEMAND ZOEKEN WIJ?

Een goede rector is het boegbeeld van de school, heeft hart voor alle zaken die in de school bepalend zijn, geeft leiding aan het complexe geheel van processen binnen de school, is enthousiast en daadkrachtig.
Scholengemeenschap Reigersbos gaat zich de komende tijd vernieuwen en heeft de eerste stappen gezet om zich om te vormen naar een AVO-school. Wij zoeken iemand die het hart en het verstand op de juiste plaats heeft zitten en die de ambitie heeft om de vernieuwingen met overtuiging vorm te geven.

OVER DE ORGANISATIE

De school is ontstaan uit de in 1865 opgerichte Eerste Hogere Burgerschool met vijfjarige cursus, na 1957 Ir. Lely-Lyceum genoemd, en is meer dan honderd jaar gevestigd geweest aan de Keizersgracht in het centrum van Amsterdam. In 1980 verhuisde de school naar Amsterdam Zuidoost en kreeg de naam Scholengemeenschap Reigersbos. Vanaf dat moment werd het een brede scholengemeenschap voor vwo, havo en mavo, waaraan later een afdeling vmbo-k economie en ondernemen werd toegevoegd. De school heeft nu 800 leerlingen. Er wordt modern klassikaal onderwijs gegeven.
De cultuur binnen Scholengemeenschap Reigersbos (SGR) wordt door leerlingen, medewerkers en ouders als prettig, open en veilig omschreven. Er heerst een sfeer van gezamenlijkheid. Leerlingen, personeel en ouders voelen zich er thuis. Alle personeelsleden zijn zeer betrokken en vinden het vanzelfsprekend om zich in te spannen voor de leerlingen.
SGR is een openbare school en is een zogenaamde éénpitter; onder een Raad van Toezicht is zij de enige school. De school is gevestigd in de wijk Reigersbos en is goed bereikbaar.
De school telt ca. 100 medewerkers. De schoolleiding bestaat uit de directeur-bestuurder, het hoofd bedrijfsbureau en twee afdelingsleiders. De schoolleiding is verantwoordelijk voor het beleid, de algehele organisatie en de dagelijkse gang van zaken op school. Een afdelingsleider geeft leiding aan een aantal docenten, het hoofd bedrijfsbureau aan het onderwijsondersteunend personeel. De directeur-bestuurder heeft de algehele eindverantwoordelijkheid, stuurt de schoolleiding en docenten aan en heeft een belangrijke externe rol.
De school ondergaat op dit moment een veranderingsproces. De afdeling vmbo-kader wordt afgebouwd, er wordt een gymnasiumafdeling toegevoegd en er kan nu ook op de mavo TTO Engels worden gekozen. TTO kan al worden gekozen in de afdeling havo-vwo. Daarnaast wordt het aantal buitenschoolse activiteiten uitgebreid. In het kader van al deze veranderingen krijgt de school binnen afzienbare tijd ook een nieuwe naam.

FUNCTIE-INHOUD

Sinds 1 augustus 2017 wordt de functie van bestuurder waargenomen door een interim-bestuurder. Omdat de school met ingang van 1 augustus 2018 een ander onderwijsaanbod biedt, wordt de titel directeur-bestuurder gewijzigd in rector-bestuurder, kortweg rector genoemd. De rector is integraal verantwoordelijk voor de school en draagt zorg voor de dagelijkse leiding. De rector is eindverantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs, de financiën, de veiligheid en vertegenwoordigt de school naar buiten toe.

FUNCTIE-EISEN

Bij de school past een ervaren, betrokken en authentieke schoolleider. De rector geeft leiding aan de veranderingsprocessen die nu gaande zijn, is betrokken, toegankelijk en bewaakt het eigen karakter van de school.
De rector past binnen een organisatie waar persoonlijke aandacht belangrijk is en waar de afstand tussen rector, leerlingen, ouders en medewerkers klein is. De rector toont oprechte interesse in leerlingen, medewerkers en ouders, geeft ruimte aan medewerkers, weet talent en diversiteit te benutten en daagt mensen uit om initiatieven te nemen en van elkaar te leren. De rector zorgt voor draagvlak en neemt besluiten.
De rector is gericht op onderwijskwaliteit, bewaakt de continuïteit daarvan en heeft oog voor relevante ontwikkelingen en kansen die passen bij het karakter van de school. Tenslotte vertegenwoordigt de rector de school met verve naar buiten toe en bouwt de positie van de school in de stad uit.

Kennis en ervaring

De juiste kandidaat:

 • beschikt over aantoonbare leidinggevende ervaring binnen het voortgezet onderwijs. Is vaardig in het leidinggeven aan professionals.
 • Beschikt over een academisch denk- en werkniveau.
 • Is bij voorkeur in het bezit van een relevante onderwijsbevoegdheid en heeft zelf “voor de klas gestaan”.
 • Heeft kennis van en aantoonbare ervaring met onderwijsfinanciering, personeelsbeleid, kwaliteitszorg en profilering van scholen.
 • Is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving.
 • Heeft een duidelijke onderwijs- en zorgvisie en beschikt over strategisch inzicht.
 • Heeft aandacht voor HR-beleid.
 • Heeft kennis van en inzicht in (maatschappelijke) ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs.
 • Heeft affiniteit met het onderwijs dat de school aanbiedt. Is vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen, binnen de school en daarbuiten.
 • Is ervaren in het omgaan met media en het profileren van een school.

Persoonskenmerken

De juiste kandidaat:

 • Is een energieke, initiatiefrijke, doortastende en gedreven schoolleider die enthousiasmeert door visie, leiderschap en verbindend vermogen.
 • Past binnen een gedegen en kwalitatief goede school met een open, informele cultuur.
 • Heeft affiniteit met het openbaar onderwijs en beschikt over creativiteit om aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs invulling te geven.
 • Heeft oprechte interesse in mensen. Vindt op soepele wijze aansluiting bij medewerkers, leerlingen en ouders. Is zichtbaar en toegankelijk in de school.
 • Stimuleert de medewerkers en geeft hen ruimte. Weet talent en diversiteit te benutten.
 • Kan zich goed vinden in en omgaan met de bestuursfilosofie van de school in relatie tot de Raad van Toezicht.
 • Kan goed schakelen van strategisch naar tactisch/operationeel niveau.
 • Kan objectiveren en “boven partijen staan” zonder de verbinding te verliezen.
 • Beschikt over relativeringsvermogen en flexibiliteit.
 • Heeft een goed gevoel voor humor en beschikt over zelfrelativering.
 • Is actief in het onderhouden van contact met de Raad van Toezicht en de medezeggenschapsraad (MR) over relevante interne en externe ontwikkelingen. Neemt initiatief zodra de situatie hierom vraagt.
 • Vindt het vanzelfsprekend om ook buiten schooltijden bij schoolactiviteiten aanwezig te zijn.

BELONING

Inschaling conform cao VO voor bestuurders. Het betreft een fulltime functie. In eerste instantie wordt een jaarcontract geboden, met uitzicht op een vast dienstverband.

HOE KUNT U SOLLICITEREN OP DEZE FUNCTIE?

Dat kan door uw motivatiebrief en curriculum vitae op te sturen naar Scholengemeenschap Reigersbos, Ravenswaaipad 3, 1106 AW Amsterdam, t.a.v. de Raad van Toezicht en met de vermelding “Sollicitatie – Vertrouwelijk”. Per e-mail kan ook: vacaturerector@sgreigersbos.nl. We ontvangen uw reactie graag vóór 17 februari 2018. Binnen een week krijgt u een ontvangstbevestiging toegestuurd.

DE SELECTIEPROCEDURE

Kandidaten voeren gesprekken met de selectiecommissie, waarin participeren: twee leden van de Raad van Toezicht, een lid van de MR, een afdelingsleider en het hoofd bedrijfsbureau.
De selectiecommissie zal worden bijgestaan door de interim directeur-bestuurder. Na de gespreksrondes vindt voor de beoogde kandidaat eventueel een assessmentonderzoek plaats. Tevens vindt een pre-employment screening plaats, evenals het inwinnen van referenties. Na de gespreksrondes draagt de selectiecommissie de geselecteerde kandidaat voor aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht besluit tot voorgenomen benoeming en vraagt MR om advies. Daarna vindt het arbeidsvoorwaardengesprek plaats en benoemt de Raad van Toezicht de kandidaat. Gestreefd wordt naar indiensttreding per 1 augustus 2018, voor die tijd zal de overdracht/het inwerken door de interim directeur-bestuurder plaats vinden.

MEER INFORMATIE?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Schoonveld via telefoonnummer
020 -5633050 of via scr@sgreigersbos.nl.