Tegen pesten

SGR is tegen pesten!!!

Op SGR willen we dat leerlingen niet gepest worden. Daarom besteden we in leerjaar 1 en 2 aandacht aan sociale vaardigheden, doen we in leerjaar 1 een lessenserie rondom de film “Spijt” en in leerjaar 2 een lessenserie van de Anne Frank Stichting met als afsluiting een confronterend, interactief theater. In de eerste klassen wordt tijdens de lessen van bureau Halt aandacht besteed aan social media. Dit krijgt een vervolg in de tweede klassen.


Mocht je zien dat een leerling gepest wordt of word je zelf gepest, meld dit dan bij jouw mentor of bij dhr. Kerpens ker@sgreigersbos.nl of mevr. Mahabali (vertrouwenspersoon en zorgcoördinator) mah@sgreigersbos.nl.


Jouw signalen zijn erg belangrijk! We gaan er direct mee aan de slag!