Vmbo-t

Vmbo betekent Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs. Leerlingen met een vmbo-diploma kunnen doorstromen naar het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Leerlingen die in het bezit zijn van een vmbo-t-diploma kunnen onder speciale voorwaarden doorstromen naar het havo.

SGR kent binnen de sectie vmbo twee leerwegen die toegang geven tot het middelbaar beroepsonderwijs:
- de theoretische leerweg (vmbo-t)
- de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k)

Deze leerwegen van het vmbo geven toegang tot niveau 3/4 van het mbo. In de kaderberoepsgerichte leerweg biedt SGR de sector handel/administratie aan.

Gedurende de opleiding volgen de leerlingen een doorlopend programma loopbaanoriëntatie en -begeleiding. De loopbaanoriëntatie bestaat in het eerste leerjaar uit een serie projecten waarin de leerlingen middels ervaringen, zelfreflectie en loopbaangesprekken een antwoord vinden op de vragen ‘wie ben ik, waar ben ik goed in en wat wil ik’. Een loopbaancoach begeleidt de leerlingen in dit proces. In het tweede leerjaar staat de sectorkeuze centraal en in leerjaar 3 en 4 de oriëntatie op vervolgopleiding en beroep. Naast projecten over de verschillende sectoren volgen de leerlingen korte stages en doen een afsluitend project in Diemen. In leerjaar 3 en 4 staat de oriëntatie op vervolgopleiding en beroep centraal.

Het theoretisch vmbo (vmbo-t)

Op SGR wordt de theoretische leerweg aangeboden. De leerlingen die deze leerweg volgen, krijgen les met nadruk op de theoretische vakken. De theoretische leerweg geeft ook toegang tot het havo op SGR als de vakken op de cijferlijst van de geslaagde vmbo-t-leerling aansluiten op het te kiezen profiel in het havo en de leerling voldoet aan de toelatingseisen.

Aan het einde van het tweede leerjaar kiest de leerling die kan worden toegelaten tot leerjaar 3 van het vmbo-t, een vakkenpakket van 11 examenvakken (waarvan NE/EN/MA/LO verplicht zijn voor iedereen). Bij de keuze wordt rekening gehouden met de vier sectoren die elk een combinatie van eindexamenvakken vormen. De sectoren sluiten goed aan bij de hoofdrichtingen in het mbo en de profielen op het havo. De leerlingen kiezen zo mogelijk een vakkenpakket waarmee zij naar twee of meer sectoren in het mbo kunnen doorstromen.

Maatschappijleer 1 en kunstvakken 1 worden in het derde leerjaar afgesloten. Ook het sectorwerkstuk ronden de leerlingen al in leerjaar 3 af. Aan het einde van het derde leerjaar kiest de leerling die kan worden toegelaten tot leerjaar 4 van het vmbo-t, zijn definitieve examenvakkenpakket. Binnen elk kernpakket zijn Nederlands en Engels verplicht. De leerling doet examen in minimaal zes vakken. Het vak lichamelijke oefening is ook een verplicht vak in leerjaar 4 van het vmbo-t.

De verplichte kernpakketten voor het vmbo-t zijn(leerjaar 4):

  • Zorg en Welzijn met Nederlands, Engels en biologie
  • Techniek met Nederlands, Engels, wiskunde en nask 1
  • Economie met Nederlands, Engels en economie

De decaan van het vmbo, de vakdocenten en de mentor adviseren de leerling bij het maken van de keuze van het kernpakket en de keuzevakken.

 

Uitgebreide informatie

Voor meer informatie bekijk de VMBO folder 2016-2017