Instroom hogere leerjaren

Zit uw kind op een andere school in het voortgezet onderwijs en wil hij/zij overstappen naar SGR? Of wil uw kind van vmbo-t-4 naar havo-4 doorstromen? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met de leerlingenadministratie.

Om te controleren of uw kind voor een hoger leerjaar op SGR in aanmerking komt, heeft de leerlingenadministratie de volgende gegevens nodig:

  • naam ouder(s)/verzorger(s)
  • naam kind
  • volledig adres
  • naam huidige school en schooltype
  • gewenste leerjaar waarvoor u uw kind wilt inschrijven
  • reden van aanmelding op onze school

De leerlingenadministratie zal daarna contact met u opnemen om u te informeren over de gehele procedure van de aanmelding voor hogere leerjaren.

De leerlingenadministratie is te bereiken via:
Telefoon: 020 56 33 050
Mailadres: lla@sgreigersbos.nl