Over SGR

Schoolprofiel

Op SGR worden de leerlingen geplaatst in een van
de volgende brugklassen:

  • vwo (Exellius)
  • havo/vwo (tto)
  • havo
  • vmbo-t
  • vmbo-k

Exellius (vwo)

Onze vwo-afdeling heeft een eigen naam, dat is om te benadrukken dat ons vwo-onderwijs zich richt op de leerling die nieuwsgierig is en graag een uitdaging aangaat. In klas 1 t/m 3 wordt er in vakoverstijgende projecten gewerkt aan het aanleren van academische vaardigheden.

 

Tweetalig onderwijs

SGR kent nog een bijzonder type brugklas, namelijk de havo/vwo TTO-klas. In deze klas wordt de helft van de vakken aangeboden in het Engels en worden extra lessen Engels gegeven.
Kijk hier voor meer informatie over TTO.

Talent

Naast aandacht voor het behalen van goede studieresultaten is de school gericht op het ontwikkelen van talenten.
In dit opzicht zijn bijzonder:

  • De sportgroep
  • De kunst- & cultuurgroep

Kijk hier voor meer informatie.

Masterclass

Sinds vier jaar verzorgt SGR masterclasses voor groep-8-leerlingen van basisscholen uit Zuidoost met uitzicht op een havo/vwo-advies om de kans op dit advies te vergroten. Bovendien is de masterclass dé voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
Klik hier voor meer informatie over de Masterclass