Login

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Het Ir. Lely Lyceum is een school voor openbaar voortgezet onderwijs. Een openbare school is een ontmoetingsplaats van de verschillende culturen en geestelijke stromingen in onze samenleving. Onze school spreekt daarbij geen voorkeur uit maar probeert de eigen opvattingen van de leerlingen te stimuleren en de verdraagzaamheid te bevorderen onder het motto: ‘niet apart maar samen’.

De school stelt zich de volgende doelen:

  • verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs
  • optimaliseren van de kansen op een geslaagde schoolcarrière
  • ontplooien van de talenten van de leerlingen
  • bevorderen van het welzijn van de leerlingen
  • minimaliseren van de kans op tussentijdse uitval
  • kansen bieden voor opstromen naar een hoger niveau.

Om deze doelen te bereiken is het een voorwaarde dat de leerlingen zich tijdens hun schoolloopbaan sociaal en emotioneel optimaal ontwikkelen. Daarom wordt op onze school veel aandacht en zorg besteed aan de begeleiding van de leerlingen. De diverse vormen van studiebegeleiding en leerlingbegeleiding richten zich op het succesvol doorlopen van de schoolloopbaan en op het welzijn en welbevinden van de leerlingen. De leerlingen worden voorbereid op hun participatie in een multiculturele en internationale samenleving waarin de informatie- en communicatietechnologie een steeds nadrukkelijker plaats inneemt. Wederzijds respect, tolerantie, openheid en sociale betrokkenheid zijn in de samenleving van belang en daarom ook op onze school.

 

Het schoolgebouw van het Ir. Lely Lyceum biedt veel voorzieningen en faciliteiten:

  • de indeling is ruim en overzichtelijk
  • de lokalen zijn licht en groot en voorzien van computerborden
  • een eigen informatie- en studiecentrum biedt leerlingen individueel of in klassenverband de mogelijkheid om te kunnen studeren
  • er zijn drie grote sporthallen binnen en twee grote buitenplaatsen waar o.a. tennis, voetbal en volleybal gespeeld kan worden.
Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl