Login

Tegen pesten

Op het Ir. Lely Lyceum accepteren wij pestgedrag niet!

Op het Ir. Lely Lyceum willen we dat leerlingen niet gepest worden. Daarom besteden we in leerjaar 1 en 2 aandacht aan sociale vaardigheden, doen we in leerjaar 1 een lessenserie rondom de film “Spijt” en in leerjaar 2 een lessenserie van de Anne Frank Stichting met als afsluiting een confronterend, interactief theater. In de eerste klassen wordt tijdens de lessen van bureau Halt aandacht besteed aan social media. Dit krijgt een vervolg in de tweede klassen.


Mocht je zien dat een leerling gepest wordt of word je zelf gepest, meld dit dan bij jouw mentor of bij je teamleider.


Jouw signalen zijn erg belangrijk! We gaan er direct mee aan de slag!

Klink hier voor het lezen van het Pestprotocol.

Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl