Login

Onze sterke punten

We zijn een veilige school

Onze leerlingen geven de school een 9 voor sociale veiligheid1. We kennen een grote sociale controle. Onze pedagogische medewerkers zorgen voor een prettige, rustige en veilige sfeer op school.

We dagen je uit om door te stromen naar een hoger niveau

Je komt pas aan presteren toe, als je daarvoor de kans krijgt. Op het Ir. Lely Lyceum krijg je die kans! Door de persoonlijke aandacht maken wij het je mogelijk om door te stromen van mavo naar havo en van havo naar atheneum of gymnasium:

  • 69% van onze havo-leerlingen zit in leerjaar 3 boven het niveau van hun basisschooladvies1.
  • 33% van onze vwo-leerlingen zit in leerjaar 3 boven het niveau van hun basisschooladvies1.

Technasium en Internationalisering

We zijn een officieel erkende Technasium school en wij geven al geruime tijd het vak 'Onderzoeksvaardigheden' in klas 1. Als je kiest voor Technaisum, volg je vier uur per week het vak 'Onderzoek en ontwerpen'. Je gaat dan aan de slag met vraagstukken van échte opdrachtgevers uit het bedrijfsleven of wetenschap. Het Ir. Lely Lyceum is een van de 100 technasiumscholen van Nederland, waarvan er zich 4 in Amsterdam bevinden. Bijzonder is dat wij Technasium op alle niveaus (mavo-havo-vwo) aanbieden, als enige school in Amsterdam! Met onze 46 nationaliteiten is onze school een échte internationale gemeenschap en daarmee een weerspiegeling van het sterk internationaal georiënteerde Amsterdam. We stimuleren internationale contacten door verschillende (buitenschoolse) projecten en studiereizen. Het Lely Lyceum is een officieel erkende junior TTO-school (tweetalig onderwijs) en Engels wordt gegeven op Cambridge niveau.

 

De komende jaren willen internationalisering verder gaan uitbreiden met de keuze voor de International Business School. Je werkt dan door middel van excursies, projecten en gastsprekers aan kennis en vaardigheden op het gebied van internationaal ondernemen, netwerken, onderzoeken en leiding geven.

Empowerment door (buitenschoolse) activiteiten

Samen met jou vergroten wij je zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en positief zelfbeeld. Dat noemen we: Empowerment. We gaan met jou op zoek naar de kracht en overtuiging om dingen te doen die je nog niet eerder deed. We stimuleren je om te laten zien wat je kunt bij een van onze (buitenschoolse) activiteiten. Geef je talent alle kans!

Een sterk extern netwerk voor onze leerlingen

Het gaat goed met onze school. We zijn een van de sterkst groeiende scholen van Amsterdam. We brengen onze leerlingen in contact met vooraanstaande personen uit het bedrijfsleven, de politiek, wetenschap, de culturele sector, de sportwereld, de muziek, etc. Bekende en minder bekende, maar altijd inspirerende personen bezoeken met regelmaat onze school. Bijvoorbeeld ministers, leden van het Koninklijk Huis, burgemeesters en stadsdeelvoorzitters. CEO's en directeuren van internationale, maar ook van lokale bedrijven. Bekende schrijvers en filmmakers. Software ontwikkelaars en kustenaars. Profvoetballers en muziekartiesten.
Ze vertellen over hun levensloop, hun werk of bijzondere ervaringen. Daar leer je als leerling ook heel veel van. Het Ir. Lely Lyceum brengt je in contact met al deze mensen!

Modern Gymnasium in Amsterdam-Zuidoost

Op het gymnasium volg je een bijzondere opleiding. Naast alle vakken op het vwo bestudeer je de taal en cultuur van de oude Grieken en Romeinen. Het zijn de pioniers van onze democratie, bouwkunst, literatuur, filosofie en theater. Je zult ontdekken hoe onze samenleving in die klassieke cultuur haar oorsprong vindt. Dit ga je ook met eigen ogen zien door onze culturele reizen naar Tongeren en Rome. Als jongste Gymnasium van de stad geeft het Ir. Lely Lyceum maken wij graag gebruik van de kennis en kunde van een van de oudste gymnasia van Amsterdam. Daarom heeft het Ir. Lely Lyceum een inhoudelijke samenwerking met het Vossius Gymnasium.

Vanzelfsprekend geeft onze docent klassieke talen een eigentijdse invulling aan de klassieke traditie. De eerste Masterclass Latijn (najaar 2018) gaf een voorbeeld hiervan. Masterclass gemist? Kom dan naar onze voorlichtingsdagen en ontdek hoe we dat precies doen! 

Ons Gymnasium is de eerste en enige van Zuidoost. En dat is bijzonder! Daarom is er veel aandacht voor in de pers. Bekijk onderstaand filmpje en dit artikel in NRC Handelsblad:

1Bron: Scholenopdekaart.nl

Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl