Login

Brugklas

De school heeft positieve verwachtingen van de leerlingen, geeft duidelijke verwachtingen wat studie en gedrag betreft en vindt samenwerking tussen leerlingen, docenten, ouders/verzorgers en basisscholen belangrijk.

Brugklastypes en mogelijkheden om op te stromen

Op het Ir. Lely Lyceum zijn er in het eerste leerjaar vijf soorten klassen, namelijk (afhankelijk van het aantal aanmeldingen) gymnasium, vwo, havo/vwo, havo en mavo. Leerlingen kunnen zowel na het eerste als het tweede leerjaar opstromen naar een hoger niveau. Afhankelijk van het basisschooladvies en aanvullende gegevens wordt een leerling geplaatst in één van deze brugklastypen. Wij werken niet met een zogenaamde heterogene onderbouw, dus mavo, havo en vwo leerlingen volgen niet dezelfde les. In onze onderwijsvisie gaan wij ervan uit dat de leerling het beste gebaat is door uitgedaagd te worden door hem of haar te plaatsen in het hoogste niveau (bij een combinatie-advies). Uit ervaring blijkt dat veel leerlingen in staat zijn om op die manier uiteindelijk het diploma te halen van het hoogste niveau.
Uiteraard zal er elk jaar bekeken worden of uw zoon/dochter nog op het juiste niveau les krijgt. Omdat wij een relatief kleine school zijn, kennen wij de leerlingen goed en hebben wij uw kind daarom altijd in beeld. Onze school scoort daarom bovengemiddeld goed op het doorstromen naar een hoger niveau, zelfs een van de hoogste scores van Nederland. Bekijk onze informatie filmpjes voor een gedetailleerde uitleg hierover. Wij zijn ons bewust van het feit dat kinderen zich ook na groep 8 nog ontwikkelen en daarom blijven wij het leerproces continu monitoren. Ons motto is niet voor niets: kansen creëren, kansen krijgen, kansen pakken. Doorstromen naar een hoger niveau is altijd onze ambitie!

Ontwikkeling leerlingen in kaart

Gedurende het eerste leerjaar wordt voortdurend bekeken hoe de leerlingen zich ontwikkelen. Daarbij wordt met name gelet op de cijfers, de werkhouding, de studievaardigheden, de sociale vaardigheden en de capaciteiten. Ook worden in leerjaar 1 twee Cito-toetsen afgenomen om de ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen. De mentor bespreekt met de ouders/verzorgers en de leerling de stand van zaken op deze gebieden.

Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl