Login

Activiteiten en bijzondere lessen

Excursies en werkweken
De school geeft door het organiseren van korte excursies naar verschillende culturele instellingen en het deelnemen aan sporttoernooien de leerlingen zoveel mogelijk de gelegenheid op te groeien tot mensen met vele mogelijkheden. Excursies vormen een onderdeel van het lesprogramma. De leerlingen zijn daarom verplicht eraan deel te nemen.

Dit geldt ook voor de werkweken. In leerjaar 1 vindt de werkweek binnen Nederland plaats. Voor alle leerlingen in de bovenbouw wordt een buitenlandse reis georganiseerd, de afgelopen jaren zijn we bijvoorbeeld naar Praag en Berlijn geweest. Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar wordt u hierover geïnformeerd.
Voor de leerlingen die TTO volgen wordt daarnaast een extra reis naar Dublin of Londen georganiseerd. 
VWO/Gymnasium-leerlingen gaan naar Rome.

Sportdagen
Voor alle leerjaren organiseren we sportdagen, bijvoorbeeld een voetbal- of basketbaltoernooi, schaatsen, wandklimmen of streetdance. Sportdagen vinden plaats onder schooltijd en deelname is verplicht.

Schoolfeesten
Onze school organiseert in het schooljaar enkele schoolfeesten. Voor de onderbouw en de bovenbouw worden deze apart van elkaar gehouden.

Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl