Iddink

SGR heeft ervoor gezorgd dat leerlingen de schoolboeken voor komend schooljaar bij Iddink kunnen bestellen. Ook voor ander lesmateriaal, zoals een atlas of rekenmachine kunnen zij bij Iddink terecht. Iddink levert de boeken en het materiaal allemaal bij de leerling thuis af. De leerlingen hoeven het alleen maar te bestellen via hun persoonlijk account.
Via een brief informeert SGR de leerlingen en diens ouders/verzorgers vroegtijdig over de bestelprocedure.

Iddink is te bereiken via www.iddink.nl