Login

Veel gestelde vragen

Onze website is nog volop in ontwikkeling.  Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan u graag te woord! 

Wanneer vindt er een open dag plaats?
Onze open avond en open dag vinden plaats in januari en februari 2021. Kijk hier voor meer informatie. Een afspraak maken voor een persoonlijke rondleiding op school is altijd mogelijk, bel of mail (lla @ lelylyceum.nl) gerust!

Hoe kan ik mij aanmelden voor het Ir. Lely Lyceum?
Het Ir. Lely Lyceum volgt bij de aanmeldingen de kernprocedure zoals deze in Amsterdam is afgesproken. De aanmelding vindt plaats volgens het nieuwe matching-systeem.
Kijk op onze pagina aanmeldingen voor meer informatie en data.
Onze nieuwe website is nog volop in ontwikkeling. We streven ernaar om zo spoedig mogelijk een volledig juiste en up-to-date website te hebben. Heb je als leerling, of u als ouder/verzorger, vragen over de school, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan jullie graag te woord!

Heeft het Ir. Lely Lyceum een wachtlijst?
Ouders/leerlingen krijgen van de basisschool een voorkeurslijst welke past bij het gegeven advies. Als het Lely Lyceum op de eerste plaats gezet wordt op de voorkeurslijst, dan geven we de garantie dat je op het Lely Lyceum geplaatst wordt. Ook voor onze Gymnasium, Technasium en TTO-klassen. We hebben namelijk een ruim schoolgebouw met in principe voldoende capaciteit. Dus geen stress met loting en centrale plaatsing!

Wat zijn de schoolkosten voor schooljaar 2021-2022?

De schoolkosten vindt u hier.

Waarom kiezen leerlingen voor het Ir. Lely Lyceum?
Leerlingen die zich aanmelden voor het Ir. Lely Lyceum kiezen voor een school waar kwaliteit en sfeer voorop staan. Een school met een goede reputatie voor het opleiden en begeleiden van jongeren op weg naar volwassenheid. Een school die een sterke basis biedt voor verdere studie en ontwikkeling. Maar ook een school die rekening houdt met wat leerlingen willen en kunnen en persoonlijke aandacht geeft. Een school waar we positief met elkaar omgaan, duidelijk zijn in wat we van elkaar verwachten en waar we ons richten op samenwerking.
Zo’n school is het Ir. Lely Lyceum. Een moderne school met een sterke traditie. Opgericht in 1865 en daarmee de oudste school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. In 1980 verhuisde de scholengemeenschap van de binnenstad naar de huidige locatie. We beschikken over een ruim, schoon en prettig gebouw. In januari 2021 wordt de hypermoderneTechnasium-vleugel opgeleverd.

 

Kijk ook eens op de 'Sterke Punten'-pagina voor meer informatie.

Organiseert het Ir. Lely Lyceum regelmatig buitenschoolse activiteiten?

Jazeker! We hebben elke week voor de schoolvakanties activiteitenweken, vol met buitenschoolse activiteiten. Die kunnen in de buurt plaatsvinden, maar ook elders in Amsterdam. We doen ook excursies, bedrijfs- en opledingsbezoeken in het binnen- en buitenland. Dat past ook bij ons schoolprofiel: Bij zowel Technasium als TTO (tweetalig onderwijs) is er veel aandacht voor leren buiten de les. Lees voor meer informatie de specifieke pagina's.  In elk leerjaar hebben leerlingen vakgerichte excursies of projecten. Gedurende de gehele schoolloopbaan volgen de leerlingen een programma van culturele en kunstzinnige activiteiten, inclusief theaterbezoeken. In leerjaar 1 gaan alle leerlingen voor de herfstvakantie op kennismakingskamp met een uitstapje naar de Efteling.In de bovenbouw gaan alle leerlingen voor een werkweek naar het buitenland. Afgelopen jaren gingen leerlingen o.a. naar Rome, Berlijn, Parijs of Londen. Natuurlijk wel afhankelijk van de corona situatie....!

Leerlingen krijgen gastlessen en trainingen van bedrijven/instellingen, zoals o.a. ING, Baker McKenzie en AMC.Bij het AMC is het Ir. Lely Lyceum, als naburige school in Zuidoost, zelfs 'preferred partner': onze leerlingen hebben, in tegenstelling tot andere scholen, de mogelijkheid om een snuffelstage te lopen tijdens onze speciale activiteitenweek (bovenbouw).

In enkele leerjaren volgen leerlingen een dramaworkshop.  Leerlingen kiezen in het kader van Kieskunstig tussen muzieklessen, dans of acteerlessen. Er is een uitgebreid naschools sportprogramma (Topscore).  Leerlingen kunnen in leerjaar 1 kiezen voor de sportklas. Alle leerlingen op het Lely Lyceum krijgen een CJP-pas via school aangereikt.    

Leerlingen leren niet alleen tijdens de reguliere lessen, maar ook daar buiten. Zo zijn er voor elke klas culturele of kunstzinnige activiteiten buiten de school, gaan de leerlingen op stage, doen de leerlingen projecten in en buiten Amsterdam, hebben leerlingen contacten met leerlingen van andere scholen in Nederland en het buitenland (Engeland, Duitsland, Curaçao, Italië, Polen en India), gaan op werkweek in Nederland, Tsjechië, Rome of Londen, doen leerlingen mee aan nationale competities zoals wetenschapsoriëntatie, scheikunde olympiade en de Kangoeroe(wiskunde) wedstrijd. Door het leren buiten school ontdek je de wereld en kijk je over de grens van Amsterdam, Nederland of Europa. Dit maakt je sterker voor de toekomst!

Hoe wordt de overstap van de basisschool naar het Ir. Lely Lyceum ervaren?

Leerlingen voelen zich snel thuis. De sfeer in de kleinschalige afdeling is prettig. In het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen een intensief introductieprogramma, zodat zij snel weten en ervaren hoe het er op onze school aan toe gaat. De indeling van de school leren kennen, waardoor ze snel de lokalen weten te vinden. In de klas staat de eerste weken groepsvorming en samenwerking centraal. Leerlingen maken gezamenlijke klassenafspraken over o.a. sfeer, gedrag, pesten en samenwerking. Ook gaan de leerlingen voor de herfstvakantie ergens in Nederland 3 dagen op kennismakingskamp. De eerste weken wordt de hoeveelheid huiswerk langzaam opgebouwd. Afhankelijk van het niveau is dit uiteindelijk 1 tot 2 uur per dag. Docenten en mentoren geven de eerste maanden extra instructies en adviezen over hoe het huiswerk te maken en leren. We besteden aandacht aan preventieve programma’s wat betreft pesten. Natuurlijk wordt er ook op het Lely Lyceum toch wel eens gepest. We reageren daar kordaat op. Ouders worden daarin betrokken.   

Wat voor leerlingbegeleiding heeft het Ir. Lely Lyceum?

De leerlingbegeleiding is erop gericht om elke leerling optimaal in het onderwijs te laten functioneren. Bij de leerlingbegeleiding zijn verschillende functionarissen en instanties betrokken, zoals de mentor, de zorgcoördinator en het zorgadviesteam. Kijk op onze pagina leerlingbegeleiding voor nadere informatie. We bieden gratis huiswerkbegeleiding en bijlessen.

Hoe communiceert het Ir. Lely Lyceum met ouders?

De teamleider en de mentor spelen beiden een rol in de communicatie tussen ouders en school. De mentor neemt als nodig contact op met de ouders en de ouders wordt gevraagd om de mentor goed op de hoogte te houden. De teamleider is voor les- en leer-overstijgende onderwerpen goed te bereiken en betrokken.

Ouders en leerlingen kunnen de resultaten via de website inzien via  de app Magister.  Iedere leerling ontvangt een speciale toegangscode. Ook kan thuis bekeken worden of de leerling te laat komt, absent is, uit de les gestuurd is, de boeken heeft vergeten of het huiswerk niet gemaakt heeft. Het opgegeven huiswerk is ook zichtbaar.  Ouders en leerling komen het rapport ophalen bij de mentor. Dat is bijzonder, op veel scholen gebeurt dat niet. Het kenmerkt onze betrokkenheid van de ouders en de waarde van de zogenaamde driehoek 'school-leerling-ouder'.  In het gesprek worden de resultaten en het functioneren van de leerling besproken. Er worden afspraken gemaakt over de aanpak voor de volgende periode. Ouders worden de eerste 3 lesuren gebeld als de leerling zonder, bij ons bekende reden, absent is.  Er zijn 2 ouderavonden waar ouders algemene informatie over het leerjaar en specifieke informatie over de klas krijgen. Daarnaast is er een mogelijkheid voor een driehoeksgesprek met een vakdocent. Naast bovengenoemde communicatie worden ouders en leerlingen digitaal op de hoogte gehouden over activiteiten en bijzondere gebeurtenissen.      
Daarnaast zijn er klankbordgroepen, waarbij ouders en leerlingen ieder kwartaal met de de schoolleiding en docenten in gesprek gaan over het wel en wee van het onderwijs op het Ir. Lely Lyceum.

Periodiek sturen wij alle ouders per mail onze Nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op school. Download hier de Nieuwsbrief van december 2020. 

Hoe gaat het Ir. Lely Lyceum om met lesuitval?

In de onderbouw worden tussenuren zoveel mogelijk vermeden. Docenten die ziek zijn worden vervangen. Eventueel wordt er in het lesrooster geschoven. Eerlijk gezegd kan het bij een griepgolf wel eens gebeuren dat niet alle lessen vervangen worden. In de bovenbouw kunnen leerlingen bij eventuele tussenuren gebruik maken van het studiecentrum (mediatheek) met maar liefst 125 computers.  

Hoe biedt het Ir. Lely Lyceum een veilige leeromgeving voor de leerlingen?

 De school biedt een gemoedelijke, heldere structuur.  In leerjaar 1 en 2 wordt er in klassenverband gewerkt aan sociaal-emotionele vaardigheden. Er is een continu toezicht door personeelsleden en camera’s. We denken niet in hokjes en we hebben ze ook niet. Ook geen hekjes. Ons gebouw is heel ruim opgezet. De lokalen zijn overzichtelijk, groot en hebben alle moderne faciliteiten die nodig zijn voor aantrekkelijke lessen. Er is een duidelijk beleid ten aanzien van pesten. Er zijn preventieve projecten in de onderbouw. Indien er toch gepest wordt, dan wordt dit duidelijk aangepakt en met alle betrokken partijen besproken. Er is aandacht voor de gevaren van het gebruik van social media en bureau Halt geeft voorlichting over groepsgedrag en groepsdruk. Het eerste leerjaar gaan de leerlingen tijdens pauzes niet van het schoolterrein. Speciaal voor hen wordt de binnentuin gerenoveerd. 


Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl