Veel gestelde vragen

Wanneer vindt er een open dag plaats?
Onze open dag en open avond vinden plaats in januari en februari 2018. Kijk hier voor meer informatie.

Hoe kan ik mij aanmelden voor SGR?
SGR volgt bij de aanmeldingen de kernprocedure zoals deze in Amsterdam is afgesproken. De aanmelding vindt plaats volgens het nieuwe matching-systeem.
Kijk op onze pagina aanmeldingen voor meer informatie en data.

Wat voor leerlingbegeleiding heeft SGR?
De leerlingbegeleiding is erop gericht om elke leerling optimaal in het onderwijs te laten functioneren. Bij de leerlingbegeleiding zijn verschillende functionarissen en instanties betrokken, zoals de mentor, de zorgcoördinator en het zorgadviesteam.
Kijk op onze pagina leerlingbegeleiding voor nadere informatie.

Waarom kiezen leerlingen voor SGR?
Leerlingen die zich aanmelden voor SGR kiezen ieder geval voor een school waar kwaliteit en sfeer voorop staan. Een school met een goede reputatie voor het opleiden en begeleiden van jongeren op weg naar volwassenheid. Een school die een sterke basis biedt voor verdere studie en ontwikkeling. Maar ook een school die rekening houdt met wat leerlingen willen en kunnen en persoonlijke aandacht geeft. Een school waar we positief met elkaar omgaan, duidelijk zijn in wat we van elkaar verwachten en waar we ons richten op samenwerking.
Zo’n school is Scholengemeenschap Reigersbos (SGR). Een moderne school met een sterke traditie. Opgericht in 1865 en daarmee de oudste school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. In 1980 verhuisde de scholengemeenschap van de
binnenstad naar de huidige locatie waardoor er ruimte kwam voor nieuwbouw. Met alle nieuwe faciliteiten waaronder het studiecentrum is Scholengemeenschap Reigersbos echt een school van de 21ste eeuw.

Lees meer over SGR in de Schoolgids 2017-2018.