Masterclass

Masterclass havo/vwo en Masterclass Mavo (vmbo-t)

Sinds 7 jaar verzorgt Scholengemeenschap Reigersbos (SGR) masterclasses voor groep-8-leerlingen van basisscholen uit Zuidoost met uitzicht op een havo- of vwo-advies. Dit schooljaar bieden we óók een Masterclass Mavo aan voor leerlingen met een verwacht vmbo t-advies.

Masterclass Havo en Vwo

Gedurende 6 weken geven onze docenten lessen op het gebied van moderne vreemde talen en science. Leerlingen oefenen wetenschappelijke vaardigheden en worden uitgedaagd op het hoogste niveau.
Voor leerlingen die eind groep 7 de entreetoets op Havo of Vwo hebben gescoord én die toe zijn aan een extra uitdaging.
Aanmelden is mogelijk van 10 t/m 24 november via de SGR website.

Het aantal plaatsen is beperkt. De aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Aan de Masterclass Havo – Vwo zijn geen kosten verbonden.

De lessen vinden plaats op 10, 17, 24 en 31 januari (2018) en 7 en 14 februari.
Op woensdag 13 december is er een feestelijke opening van de Masterclass voor de aangemelde leerlingen en hun ouders (19.00-20.00 uur).
Op 14 februari wordt ’s avonds een feestelijke afsluiting van de Masterclass Havo – Vwo georganiseerd voor de leerlingen, ouders, familieleden en de collega’s van de basisscholen. Leerlingen en docenten geven een presentatie van de resultaten/ervaringen en de leerlingen ontvangen het officiële SGR Masterclass certificaat.

Masterclass Mavo

Gedurende 4 weken geven onze docenten lessen op het gebied van moderne vreemde talen, science, mens & maatschappij en sport. De Masterclass Mavo is bedoeld voor leerlingen die eind groep 7 de entreetoets op vmbo t hebben gescoord én die toe zijn aan een extra uitdaging.

Aanmelden is mogelijk op maandag 9 t/m dinsdag 17 oktober.

Het aantal plaatsen is beperkt. De aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Aan de Masterclass Mavo zijn geen kosten verbonden.

De lessen vinden plaats op 1, 8, 15 en 22 november. Voor ouders is er parallel aan de eerste les (1 november) een voorlichtingsbijeenkomst. Op 22 november wordt ’s avonds (19.00-20.00 uur) een feestelijke afsluiting van de Masterclass Mavo georganiseerd voor de leerlingen, ouders, familieleden en de collega’s van de basisscholen. Leerlingen en docenten geven een presentatie van de resultaten/ervaringen en de leerlingen ontvangen het officiële SGR Masterclass certificaat.


Contact

Scholengemeenschap Reigersbos
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
020-5633050

Wanneer u vragen heeft over de masterclass kunt u contact opnemen met de coördinator Masterclass mw. G. van Soerland-Trouerbach via: tro@sgreigersbos.nl