Login

De grote stap

De grote stap

Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Een heel belangrijke stap!

Waar kies je voor?
Het Ir. Lely Lyceum is een school waar kwaliteit en sfeer voorop staan. Een school met een goede reputatie voor het opleiden en begeleiden van jongeren op weg naar volwassenheid. Een school die een sterke basis biedt voor verdere studie en ontwikkeling.
Maar ook een school die rekening houdt met wat leerlingen willen en kunnen en persoonlijke aandacht geeft. Een school waar we positief met elkaar omgaan, duidelijk zijn in wat we van elkaar verwachten en waar we ons richten op samenwerking.

Afdelingen en onderwijsvormen

Op het Ir. Lely Lyceum worden de leerlingen geplaatst in een van de volgende brugklassen:
•vwo (gymnasium, atheneum of technasium)
•havo/vwo
•havo/vwo tto (tweetalig onderwijs)

•havo

•havo Technasium
•mavo

•mavo tto (tweetalig onderwijs)

•mavo Bèta Design (op de mavo heet Technasium Bèta Design)


Daarnaast besteden wij veel aandacht aan talentontwikkeling en persoonlijke training (Empowerment). Lees hier meer over onze afdelingen en onderwijsvormen.


Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl