Groep 8

De grote stap

Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Een heel belangrijke stap!

Waar kies je voor?
In ieder geval voor een school waar kwaliteit en sfeer voorop staan. Een school met een goede reputatie voor het opleiden en begeleiden van jongeren op weg naar volwassenheid. Een school die een sterke basis biedt voor verdere studie en ontwikkeling.
Maar ook een school die rekening houdt met wat leerlingen willen en kunnen en persoonlijke aandacht geeft. Een school waar we positief met elkaar omgaan, duidelijk zijn in wat we van elkaar verwachten en waar we ons richten op samenwerking.

Zo’n school is Scholengemeenschap Reigersbos (SGR). Een moderne school met een sterke traditie.

Afdelingen en onderwijsvormen

Op SGR worden de leerlingen geplaatst in een van de volgende brugklassen:

  • vwo (Exellius)
  • havo/vwo
  • havo/vwo tto (tweetalig onderwijs)
  • havo
  • vmbo-t
  • vmbo-k

Daarnaast besteden wij veel aandacht aan talent. Lees hier meer over onze afdelingen en onderwijsvormen.