AANMELDING BRUGKLAS 1 / 2014-2015
SGR volgt bij de aanmeldingen de kernprocedure zoals deze in Amsterdam is afgesproken. De aanmelding vindt plaats in twee aanmeldingsrondes. Na de uitslagen van de 2e ronde worden aanmeldingen behandeld op volgorde van binnenkomst. Beide aanmeldingsrondes zijn reeds afgerond.
Kijk voor meer informatie op de groep 8 pagina


WEEKAGENDA

 

 

WEEK 16

Maa

 14 apr

Citotoets B1 en 1X 3e en 5e uur; herkansingen SE2 voor V4, examentraining M4,V4,H5, A6, CPE tekenen M4 de hele dag; emovotest 2X, 2A, 2C,2D; informatieavond schoolreis Parijs; voorlichtingsavond AH3/TTO3

Din

 15 apr

Citotoets B1 en 1X 3e en 5e lesuur; schoolreis Londen M3, examentraining M4, V4, H5 en A6; Ondernemen doe je zo V3A (2e en 3e uur) en V3C(4e en 5e uur)

Woe

 16 apr

Citotoets B1 en 1X 3e en 5e uur; schoolreis Londen M3, examentraining M4,V4,H5, A6; Ondernemen doe je zo V3B (2e en 3e uur); CPE tekenen A6 (1 blokuur); Academic Challenge deel van A4 (vanaf 6e uur)

Don

 17 apr

Citotoets B1 en 1X 3e en 5e uur; schoolreis Londen M3, examentraining M4,V4,H5, A6; Muziekproject MZO 1E en 1F 2e en 3e uur, samen generale repetitie - 16.00u optreden in kantine

Vrij

 18 apr

Goede vrijdag, lesdag; Citotoets B1 en 1X 3e en 5e lesuur; schoolvrije dag M3; examentraining M4,V4,H5,A6; uitreiken definitieve cijferlijst SE V4; akkoordverklaring ondertekenen SE V4; uitreiken SE-2 H4/A5

 

 

WEEK 17

Maa

21 apr

Meivakantie, tweede Paasdag, feestdag

Din

22 apr

Meivakantie

Woe

23 apr

Meivakantie

Don

24 apr

Meivakantie

Vrij

25 apr

Meivakantie


   SG Reigersbos, nu ook op Facebook!Vooruitblik 'Ondernemen doe je zo!' (klas V3)
Voor de 3e klas Vmbo-k organiseert de school vanaf volgende week in samenwerking met de organisatie JINC het project “Ondernemen doe je zo”.
Gedurende 7 weken zullen er tijdens de lessen Handel & Administratie  wekelijks workshops plaatsvinden. Onder begeleiding van onze docenten en coaches uit het bedrijfsleven verdiepen de leerlingen zich in het ondernemerschap.

Onderdelen van het programma zijn:
* Het schrijven van een ondernemersplan
* De kennismaking met verschillende instanties waar ondernemers mee te maken hebben een onderzoek bij een onderneming in de buurt van school
het schrijven van een verbeterplan
* Vijf workshops vinden op school plaats en er zijn 2 externe bijeenkomsten gepland.

De kaartjes voor het openbaar vervoer regelt de school. Overige informatie ontvangen de leerlingen van hun docent.


SGR Movie House - Meld je nu aan!

Verleden schooljaar zijn we begonnen met het ‘SGR Movie House’. De bedoeling was en is om daarmee een buitenschoolse filmactiviteit te hebben zoals SGR ook een leesclub kent. In het SGR Movie House willen we films en documentaires laten zien en bespreken, die je niet zo gauw in de grote bioscopen ziet maar meer in de filmhuizen.

Voor het eerst in het bestaan van het SGR Movie House zijn wij 21 maart jl. met 22 leden van de filmclub buiten school in de bioscoop Kriterion (in de Roeterstraat) naar een film gaan kijken in het filmfestival van ‘Movies that Matter’. Movies that Matter selecteert films die over mensenrechten gaan en is onderdeel van Amnesty International (AI). AI is een organisatie die overal ter wereld opkomt voor mensen die slecht behandeld worden vanwege hun geloof, politieke opvatting, geaardheid of simpel omdat ze vrouw zijn.

Meer weten of aanmelden voor SGR Movie House? Kijk hier >>>

 


Dag van de Duitse taal op SGR
Afgelopen donderdag 10 april was het de dag van de Duitse taal. Tijdens deze dag werd het vak Duits op middelbare scholen gepromoot. In het kader daarvan had de sectie Duits een gastspreker van het Duitsland Instituut Amsterdam (UvA) uitgenodigd.
Klas TTO 3 kreeg samen met AH 3 een gastcollege over het belang van Duits in Europa. Daarna deed iedereen enthousiast mee aan een leuke en informatieve quiz rondom de Duitse taal, economie en cultuur, waarbij leuke prijzen te winnen waren. Deze quiz werd verzorgd door het Duitsland Instituut Amsterdam (UvA) en de landelijke actie-groep 'Mach mit!'. De leerlingen vonden het heel erg leuk en informatief en wisten toch al veel over ons buurland. Het was een hele geslaagde dag!

 


European Food Party en FCE Certificatenuitreiking
The European Food Party is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij we het Food-project afsluiten met de gehele tweetaling (TTO) afdeling.
Op donderdag 20 februari jl. konden we de heerlijke gerechten proeven en beoordelen van de leerlingen uit klas 1A. Klas 2A heeft op deze avond de powerpoints gepresenteerd die gingen over de herkomst van bepaalde voedselproducten. De leerlingen van TTO3 hebben interviews afgenomen onder de 1e en 2e klassers en het resultaat opgenomen op video.

Als klap op de vuurpijl kregen maar liefst 26 (!) leerlingen uit de 4e klas hun FCE certificaat uitgereikt op het einde van de avond.
We zijn heel trots op deze lichting leerlingen die in het afgelopen seizoen hun Cambridge examen hebben gemaakt en gehaald. Naast dit certificaat gingen deze leerlingen ook naar huis met hun bewijs van deelname aan het TTO onderwijs en een mooie roos.SGR team wint Topscore Zaalvoetbal Competitie ZO
Het SGR voetbalteam won afgelopen week de Topscore Zaalvoetbal Competitie van Zuidoost. We feliciteren het hele team met deze fantastische prestatie!


Week van het passend Onderwijs - voor ouders

Maandag 24 maart - 19.30-21.30 uur (Mundus College)

Passend onderwijs, passende zorg, passend werk

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam nodigt - in samenwerking met OCO - personeel, ouders en andere belangstellenden uit voor een informatiebijeenkomst.
Na de algemene inleiding kunt u 5 workshops in 2 rondes volgen:
• Voortgezet Speciaal Onderwijs
• Toeleiding naar werk
• Bovenschoolse voorzieningen
• Special Classes
• Jeugdzorg in de school

Aanmelding
Toegang gratis, aanmelden verplicht!
U kunt zich aanmelden bij het Samenwerkingsverband door een e-mail te sturen aan info@swvadam.nl of via de website onderwijsconsument.nl.

Meer informatie hier >>>Toneel met Toneelgezelschap Phileas Fogg
Het is altijd weer een feest om de acteurs van het theatergezelschap Phileas Fogg te mogen ontvangen. Afgelopen dinsdag 18 maart kreeg klas 2A een dramaworkshop aangeboden waarin o.a. presentatievaardigheden aan bod kwamen. De groep was erg enthousiast en het eindresultaat van zelfbedachte reclamespotjes was vermakelijk.

In de avond kwamen ouders en docenten naar SGR om de Little Victorian Evening Show mee te maken van klas 1A.

Leer hier meer >>>

 


Scholierenverkiezingen Gemeenteraad

Op 19 maart a.s. zijn er weer lokale verkiezingen en SGR brengt dit feest van de democratie onder de aandacht d.m.v. van scholierenverkiezingen.
Op 17 en 18 maart mogen daarom alle 3e, 4e, 5e en 6e klassen hun stem uitbrengen op een van de partijen die meedoen met de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen. De uitslag van scholen zal op dinsdag 18 maart omstreeks 17:00 uur worden bekendgemaakt. Daarnaast wordt de
uitslag bekend gemaakt op www.scholierenverkiezingen.nl

Update 18 maart:
In totaal hebben 340 leerlingen gestemd, daarnaast stemden 27 leerlingen blanco. De PvdA is de grote winnaar geworden van de scholierenverkiezing; maar liefst 50% van de leerlingen stemde op de PvdA. Voor de PvdA is het een schrale troost, bij de echte verkiezing moesten zij een verlies van 33% verwerken. De PvdA daalde hierbij van 15 naar 10 zetels.


Presentatie profielwerkstuk
Op dinsdag 18 februari jl. hebben de leerlingen van H5 en A6 hun profielwerkstuk gepresenteerd. Het was een interessante middag!
Lees meer over de presentatie hier >>

Een foto-impressie met de winnaars:
1e prijs - Dyantha en Suleyma
2e prijs - Safie
3e prijs - Abie

 
 
  


Afsluiting mondeling Engels in het taaldorp

Op 17 en 18 februari hebben de leerlingen van M4 hun mondeling Engels afgerond tijdens het taaldorp in het ISC. Dit taaldorp konden we realiseren door een grote inzet van de docenten Engels en een grote groep vrijwilligers van de ING. In het taaldorp worden verschillende scenario's nagebootst waarin leerlingen zich in het Engels wegwijs moeten maken. Dit kan zijn het dineren in een restaurant, het boeken van een reis in een reisbureau of het bespreken van een klacht bij de huisarts. Het is een hele interactieve manier van afnemen van het SE. Het was wederom een leerrijke, spannende maar vooral erg gezellige middag!Ruim 150 groep-8-leerlingen sluiten Masterclass succesvol af

Sinds drie jaar verzorgt Scholengemeenschap Reigersbos masterclasses voor groep-8-leerlingen van basisscholen uit Zuidoost met uitzicht op een havo/vwo-advies om de kans op dit advies te vergroten. Bovendien is de masterclass dé voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Ook dit schooljaar werden de lessen weer aangeboden.

 

Meer dan 150 leerlingen hadden zich aangemeld voor dit bijzondere aanbod. Gedurende 14 weken gaven docenten van SGR les in de Engelse taal en wiskunde/science. De leerlingen maakten op deze wijze meteen kennis met ons tweetalig onderwijs dat we op havo/vwo-niveau aanbieden en onze nieuw vwo-opleiding Exellius, waar veel aandacht wordt besteed aan academische vaardigheden.

 

Op 19 februari jl. ontvingen alle leerlingen het Masterclass certificaat tijdens de feestelijke slotbijeenkomst.


 


 


Topscore Bootcamp


Een groep stoere SGR bootcampers deed woensdag 12 februari jl. mee aan de Topscore Cross Challenge. Dat is een veldloop met obstakels, georganiseerd voor Amsterdamse VO-scholen door de naschoolse sportorganisatie Topscore.
SGR was de enige school uit Zuidoost die meedeed. We vielen helaas niet in de prijzen, want het niveau van de concurrentie was te hoog. Toch waren onze trainers erg trots op deze leerlingen.

 
 


Bureau Halt

In de week van 3 maart t/m 7 maart 2014 krijgen de brugklas leerlingen en de leerlingen van 1X gedurende twee lesuren voorlichting van bureau HALT. De op preventie gerichte lessen worden door bureau Halt in geheel Nederland aangeboden en worden gefinancierd door de gemeente. De modules zijn onderverdeeld in volgende thema’s: Halt en Stop, Zo zijn onze manieren, Goed met de groep (over groepsdruk) en Kijk nou wat je doet! (over gevolgen van gedrag).
Een beknopte beschrijving van de inhoud van de modules vind je hier >>


Uitwisseling tussen leerlingen, en het hoger onderwijs, de wetenschap en het bedrijfsleven

Zowel SGR als Exellius zijn erop gericht de leerlingen voor te bereiden op een passende plaats in de wereld buiten school. Op verschillende manieren vindt daarom uitwisseling plaats tussen leerlingen en het hoger onderwijs, de wetenschap en het bedrijfsleven. Dit gebeurt met stagebezoeken en buitenschoolse projecten en ook door vertegenwoordigers uit die werelden op school uit te nodigen.


Deze week vonden op SGR de volgende twee leerzame en inspirerende lezingen plaats voor Exellius leerlingen:


op donderdag 30 januari:  over "Obesitas, diabetes en etniciteit" door Dr. C.O. Agyemang, epidemioloog op de Afd. Sociale Geneeskunde van het AMC

op vrijdag 31 januari: over "Hormonen bij verliefdheid" door Prof. Dr. Ravesloot, hoofd fysiologie van het AMC.

De lezingen werden door de leerlingen als zeer motiverend ervaren.


Terugblik 17 januari schoolfeest onderbouw
Dansen in een buitenaardse omgeving met lichtgevende posters en kleren. Lasergame in een volledig omgebouwde kantine. Leerlingen van jaar 1 en 2 mochten zelf hun thema kiezen en werden actief betrokken bij de vormgeving, de aankleding, de organisatie en de publiciteit rondom het feest. Al weken werd uitgekeken naar dit spetterende evenement. De avond was fantastisch en de leerlingen van klas 1 en 2 hebben genoten van het schoolfeest. Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt!

  


Steeldrum workshop & concert
Maandag 20 januari zijn alle 3e-jaars vmbo-leerlingen op bezoek geweest bij het Bijlmerparktheater voor het Steeldrum concert. Zowel de leerlingen als de docenten vonden het concert erg leuk en ze vonden de workshops, gegeven in de week voorafgaande aan het concert, fantastisch. Het was een zeer geslaagd project. Hieronder een foto-impressie van het concert.

  


Terugblik A6, het AUC en The Middle East
Maandag 11 november heeft A6 een college bijgewoond op het Amsterdam Univerity College. Het college werd gegeven door Hilla Dayan. Zij wist op interactieve wijze de leerlingen mee te nemen naar het Midden Oosten en de problemen daar. Ze vertelde over de theorie van Samuel Huntington: the clash of civilizations. Met die theorie probeerden we verschillende oorlogen te bekijken en te verklaren. Het was een zeer interessante middag!Terugblik workshop en voorstelling ‘Shakesshop’  in Theater Bellvue (A4 EN H4)
Op 31 oktober kregen klas A4 en H4 een theaterworkshop in Theater Bellevue, met als afsluiting een voorstelling van verschillende interpretaties op werken van Shakespeare.
Het geweldige resultaat was o.a. de Midzomernachtsdroom met barbiepoppen, Hamlet die een denkbeeldige koning neersteekt met een aardappelmesje, Karuna die een generaal van Othello jaloers maakt en daarna drie scenes uit Romeo en Julia. Kortom, een fantastische workshop!

 


Excursie M4 tekenklas Rijksmuseum
Dinsdag 28 november is de tekenklas van M4 naar het Rijksmuseum geweest, waar zij een voortgangstoets moesten maken. De verschillende kunstwerken werden aan de hand van aspecten van de tentoonstelling en vormgeving geanalyseerd. Er werd in duo’s gewerkt, waarbij een samenvatting van het boek voor de analyse was toegestaan.

Als ware professoren waren de leerlingen kunstwerken aan het bestuderen. Een enkeling was zo enthousiast aan het wijzen met de pen dat bijna het doek werd geraakt. Gelukkig zijn zowel de kunstwerken als onze leerlingen er zonder kleerscheuren en met een hoop nieuwe ervaringen vanaf gekomen.Betekenisvol onderwijs: kennismaken met een echte koe!
Donderdag 7 november brengt 2K tijdens het 2e en 3e uur een bezoek aan kinderboerderij ’t Brinkie. Dit is in het kader van de biologieles die gaat over voeding en spijsvertering. De leerlingen zullen daar ‘kennismaken’ met de 2 koeien op de boerderij. Zij voeren een aantal opdrachten uit en op school zullen ze de informatie verwerken in biologieles en de tekenles. Ook zullen zij het proces van boter maken zelf gaan ervaren. Dit project is een vakoverstijgende pilot die, indien succesvol, volgend jaar in meerdere klassen uitgevoerd zal gaan worden.Fotoverslag werkweek B1 in Heino

  
  SGR Opleidingsschool HvA    
Tien stagiaires van start op SGR !   

Wie van ons SGR-docenten herinnert zich niet z’n eigen stagetijd? Een periode van hoop, verwachting, licht-knikkende-knieën, frisse lesopzetten en hopeloze momenten? Iedere docent in opleiding verdient het om in z’n stage periode zoveel mogelijk ervaring op te doen en kennis aangereikt te krijgen van ervaren docenten. Sinds lange tijd hebben SGR-docenten uiteenlopende stages begeleid en daarmee een bijdrage geleverd aan de professionele vorming van docenten in opleiding. Met ingang van dit schooljaar is SGR een erkende opleidingsschool geworden. Lees hier meer >>>


Terugblik excursie H5 Rijksmuseum 11 september 2013
(geschreven door Jordy Sahit & Furkan Gençaslan, H5A)
Vandaag hebben wij een bezoek gebracht aan het nieuwe Rijksmuseum. Het gebouw maakte een zeer grote indruk op ons toen wij daar eenmaal waren aangekomen. De hal van het museum zag er modern uit vergeleken met die van het oude Rijksmuseum. We kregen een rondleiding en hebben veel informatie gekregen over diverse objecten in het museum. Lees hier meer >>>


SGR start samenwerking met Lifescool
SGR gaat samenwerken met Lifescool, een project waarin ervaren coaches gekoppeld worden aan vmbo-ers die de (soms lastige) overstap gaan maken naar het MBO. Uit de VMBO 4 klassen hadden zich 16 leerlingen aangemeld. Na een voorgesprek met de huidige mentoren en een intakegesprek met leerling en ouders zijn er uiteindelijk 11 leerlingen geselecteerd voor een coach. Binnenkort zal de matching plaatsvinden en start het project. We zullen het regelmatig evalueren en wensen de leerlingen en coaches nu al veel plezier en een succesvolle samenwerking!
Meer informatie over Lifescool? Klik hier >>>


Terugblik introductiedag B1
Op dinsdag 27 augustus jl. vond de eerste kennismaking plaats met elkaar en het SGR-team. Het was een gezellige dag waarbij zowel administratieve zaken werden geregeld, informatie werd verstrekt en vooral veel (kennismakings-)spellen werden gespeeld. Het was een goede dag en een fijne start van het nieuwe jaar. Hierbij een impressie:

 
 WAT GEBEURDE ER IN HET SCHOOLJAAR 2012-2013? HIERONDER EEN IMPRESSIE!


Oud leerling SGR wint prijs voor bacheloronderzoek op AMC
(Uit 'Discours', jaargang 5, nummer1, maart 2013)

Renuka, oud leerling van SGR die in 2009 eindexamen deed, ontving onlangs de tweede prijs voor haar onderzoek naar behandeling van hoge bloeddruk onder Hindoestanen. SGR feliciteert Renuka met deze bijzondere prestatie!

"Voor mijn bachelorthesis onderzocht ik welk medicijn tegen een te hoge bloeddruk het meest effectief is bij Hindoestanen. In het AMC komen veel patiënten binnen met Hindoestaanse achtergrond en onder deze doelgroep komt een te hoge bloeddruk regelmatig voor. Vanwege mijn interesse in hart- en vaatziekten en mijn eigen achtergrond als Hindoestaan vond ik dit onderzoek extra interessant." 
De opleiding geneeskunde op het AMC is sinds vorig jaar uitgebreid met de bachelorthesis, waarbij de studenten al tijdens de bachelor in aanraking komen met wetenschappelijk onderzoek. Lees het hele artikel hier >>>

 Foto: J. van der Eijden, tekst: Pim vd Berg


Wethouder Hilhorst bezocht SGR en plaatste hierover een column op zijn blog
"...Het bijzondere aan de school waar ik vrijdag les gaf was de volstrekte openheid van de leerlingen en het vermogen van de leraar om een serieus gesprek te laten ontstaan tussen leerlingen, docent en gasten. Vaak voel je wel dat mensen een mening hebben over een onderwerp maar het niet zeggen omdat het niet politiek correct is. Complimenten aan de school en leraar dat ze een sfeer gecreëerd hebben waarin zo een openhartig gesprek mogelijk is." Lees hier meer >>>


De leerlingen zijn er serieus, spreken met twee woorden..
Artikel NRC, donderdag 4 april 2013

Op woensdag 3 april bracht NRC Handelsblad een uitgebreid bezoek aan SGR. Zij volgden o.a. lessen met de brugklas 1, TTO 3 en havo 5. Via deze link is het artikel te lezen. Enkele quotes uit het artikel:
"Hier zijn leerlingen trots dat ze op de havo zitten, dat is vooruitgang".
"Een leerling is op school begonnen in vmbo-kader... en kon in de derde klas naar 3 havo. Dat is onze opdracht. Verheffen."


foto: Olivier Middendorp


Onlangs in het Witte Huis, daarna op SGR:
Top muzikanten uit Amerika bezoeken samen met Leerorkest onze brugklassers.

Op woensdag 27 maart jl. ontving SGR bijzonder bezoek uit de klassieke muziekwereld: de 21-jarige cellist Khari Joyner en 27-jarige violist Gareth Johnson. Onlangs speelden zij nog in het Witte Huis voor president Obama. Die woensdag was het tijd voor een indrukkend optreden op SGR.

Het optreden begon met enkele solo’s en duetten van Gareth en Khari. Grote muziekstukken van o.a. wereldcomponisten Paganini en het bekende stuk 'The Flight of the Bumblebee’ van Rimsky-Korsakov kwamen ten tonele. Gareth en Khari lieten zien dat klassieke muziek niet suf en stijf is, maar juist indrukwekkend en uitdagend. Je hoeft er geen pak voor aan; gewoon lekker op je gympen en casual gekleed. Met duidelijke passie voor klassieke muziek bespeelden beiden hun instrument met bewonderenswaardige bekwaamheid en lichtheid. De ‘grand finale’ werd begeleid door dirigent en trompettist Wouter Hakhoff, die met aanstekelijke bevlogenheid ervoor zorgde dat binnen 45 minuten 39 ex-leerorkestleerlingen klaar waren gestoomd om samen met de muzikale grootheden een improvisatieoptreden te verzorgen.

Lees hier meer >>>

 


Terugblik profielkeuze dag AMC klas AH3 en TTO3
Om een indruk te krijgen van de vele beroepen in een ziekenhuis, zijn op 13 maart enkele docenten samen met de leerlingen van AH3 en TTO3 vertrokken naar het AMC. Zij werden naar een echte collegezaal gebracht waar ook de studenten van de Universiteit van Amsterdam college volgen. Eerst kregen zij een presentatie te zien waarbij werd verteld welke verschillende beroepen er zijn in het AMC.
Na de presentatie werden de leerlingen in 5 groepen verdeeld en kon de rondleiding door het AMC beginnen. Het meest indrukwekkend was het bezoek aan de afdeling waar hyperbare zuurstoftherapie wordt gegeven. Er stond een grote tank waar patiënten met ernstige wonden in lagen. Door de enorme druk helen de wonden sneller. Afsluitend zijn de leerlingen het museum Vrolik ingegaan. Al met al een informatieve middag voor de leerlingen.
 Schoolexamen Engels in het Taaldorp
Mondelinge taalvaardigheid leer je het beste in de praktijk. Daarom veranderde SGR in samenwerking met ING het studiecentrum voor één ochtend in een echt taaldorp met een restaurant, huisartsenpraktijk, reisbureau, postkantoor, kledingwinkel en een politiebureau. Voor de leerlingen van het 4e jaar vmbo-k vervangt Taaldorp het statische mondeling examen Engels. Lees hier meer >>>

   
foto's van K. Landbrug (ING)


In drommen naar de kantine - "Bij SGR hebben ze ome Harry van Supertoko"
Publicatie Parool PS het Kind, dinsdag 12 februari 2013

Onlangs verscheen er een leuk krantenartikel over onze kantine bij SGR, want deze loopt sinds twee jaars als een trein. Het geheim zit hem in de Surinaamse specialiteiten zoals het broodje bakkeljauw, broodje pom, broodje kip, moksi-meti, zoute soep en pasteitjes. "Ze zijn precies gemaakt zoals het hoort," verzekert John Chin, eigenaar van Supertoko. "De leerlingen zijn kritisch en weten hoe het hoort te smaken. Dus kom niet met een gewoon broodje kip aan in plaats van een Surinaams broodje halalkip." ...
Lees hier het hele artikel >>>Schrijver Arnon Grunberg bezoekt SGR
Vrijdag 18 januari woonde Arnon Grunberg (Amsterdam, 1971) een les bij op SGR. De schrijver wordt door Geert Buelens, hoogleraar moderne letterkunde in Utrecht, gerekend tot de ‘Grote Één’ van de Nederlandse literatuur.
Arnon Grunberg wordt vaak het enfant terrible van de Nederlandse literatuur genoemd. Met zijn soms vlijmscherpe commentaren heeft hij vijanden gemaakt in binnen- en buitenland. Daarvan was niets te merken in het contact met de schrijver op SGR. Grunberg bleek een buitengewoon vriendelijke, voorkomende en humoristische man, die bovenal erg geïnteresseerd was in de school, in onze leerlingen, in hun belevingswereld. Lees hier meer >>>

Amina Aissati: ‘Grunberg is overal in geïnteresseerd en heeft over alles een mening, net als in zijn Voetnoten.’
Daniar Saïd: ‘Het is bijzonder als zo’n beroemde schrijver de tijd neemt om met ons te praten. Ik vond het heel inspirerend.’
Publicatie: SGR in Stadsdeelkrant Zuidoost, 10 januari 2013
Artikel 'Zuidoost heeft een nieuwe vwo opleiding', zie hier >>>
Column Portefeuillehouder Onderwijs,
M. Dalgliesh, zie hier >>>Pubers versus de klassiekers - Volkskrant 8, 15 en 22 december 2012

8 december 2012
Wat zegt de leeslijst middelbare scholieren nog? Chaniva Arras (16jr, 5-havo op SGR) over het boek 'Hersenschimmen' van Bernleff. "Ik denk niet veel na over ouder worden, maar wel over sterven. Daarom vind ik het motto zo mooi: 'A touching dream to which we are lulled, but awake from seperatly'. Er zijn geen zekerheden in het leven..." Lees het artikel hier >>>

15 december 2012
Wat zegt de leeslijst middelbare scholieren nog? Generino Wielingen (19jr, 5-havo op SGR) over het boek 'Twee vrouwen' van Harry Mulisch. "Als een verhaal niet leuk is ben ik het na twee weken weer vergeten. Bij 'Twee vrouwen' was dat anders. Die blijft nog wel een paar jaar in mijn hoofd hangen.." Lees het hele artikel hier >>>

22 december 2012
Wat zegt de leeslijst middelbare scholieren nog? Sefaniëlle Thomas (16jr, 5-havo op SGR) over het boek 'Karakter' van F. Bordewijk. "Wat ik mooi vond in 'Karakter' is dat je alle personen goed leert kennen... Katadreuffe gaat te ver in zijn koppigheid en verliest daardoor zijn geliefde. Dat kun je leren van het boek: dat uithoudingsvermogen goed is, maar je ook moet onthouden wat belangrijk is in het leven..."  Lees het hele artikel hier >>>


Ander en/of ouder nieuws? Kijk in ons nieuwsarchief >>>