Aanmelding

Aanmeldingen leerjaar 1 schooljaar 2018-2019

Nadere informatie over de aanmeldingen voor schooljaar 2018-2019 volgt zo spoedig mogelijk.


 


SGR volgt de kernprocedure zoals deze is afgesproken in Amsterdam. Meer informatie over de aanmeldprocedure is te vinden in de keuzegids v.o. Amsterdam 2018 (t.z.t. te vinden op https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/voortgezet-onderwijs/).

 

Data om in de gaten te houden zijn:

Data voor schooljaar 2018-2019 m.b.t. de uitslag van de centrale loting en matching, en de kennismakingsmiddag op SGR volgen later.

Meer informatie

Meer informatie over SGR vindt u op scholenopdekaart.nl